Czerwone flagi w kontekście dolegliwości bólowych głowy

Czerwone flagi w kontekście dolegliwości bólowych głowy

System flag stosowany jest w medycynie w odniesieniu do ryzyka wystąpienia klinicznie istotnych procesów, które są alarmujące w kontekście poważnej patologii. Już na etapie wywiadu z pacjentem terapeuta jest w stanie ocenić ryzyko występowania poważnego procesu...