MTG Orto

2.000

 • Kompleksowe podejście do pacjentów ortopedycznych.
  Czas trwania: 64 h dydaktyczne (kurs kończy się uzyskaniem dyplomy po odbyciu 2 modułów).
 • Koszt: 2000 zł (1000 zł/moduł).
 • Instruktor: mgr Marcin Jeruzalski.
 • Informacje: szkolenia@mtguryzaj.pl
 • Szkolenie skierowane do: fizjoterapeutów, masażystów, lekarzy, terapeutów manualnych.
 • Uczestnicy otrzymują dostęp do strefy webinarów. Informacje w treści programu.

4 w magazynie

SKU: MTG Orto Kategoria: Tagi: ,

Dowiedz się więcej

Szkolenie MTG Orto to kompleksowe podejście do problemów ortopedycznych, stanach pooperacyjnych, pourazowych, rekonstrukcjach oraz innych zabiegach chirurgicznych.

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z tematyką ingerencji operacyjnej oraz wszelkimi jej następstwami. Celem szkolenia jest nauka samodzielnej umiejętności programowania terapii, planowania postępowania opartego na terapii tkanek miękkich, technikach mobilizacji stawów, niektórych technik neuromobilizacji. Program szkolenia obejmuje też planowanie zestawów ćwiczeń dla pacjentów w konkretnych po konkretnych interwencjach chirurgicznych. Szkolenie MTG ORTO ma zapewnić wielopoziomowe spojrzenie na proces rehabilitacji obejmując w nim zarówno szeroko rozumianą terapię strukturalną opartą o wspomniane powyżej metody oraz ćwiczenia ruchowe niezbędne dla przywrócenia pacjentowi sprawności ruchowej i funkcjonalnej. 

Moduł 1

Dzień 1 

 • Czym dla naszego organizmu jest ingerencja operacyjna.
 • Patogeneza uszkodzeń - tkanki miękkie i kości.
 • Procesy gojenia się tkanek miękkich i kości po zabiegach operacyjnych.
 • Kończyna górna - wprowadzenie do technik manualnych i ćwiczeń po zabiegach operacyjnych w rejonie KG.

Praktyka

 1. Diagnostyka kończyny górnej. Testy kliniczne, funkcjonalne, badanie. 
 2. Akromioplastyka - uwolnienie i usunięcie zrostów w przestrzeni podbarkowej.
 • Mobilizacja stawów łopatki i barku.
 • Bezpośrednie rozluźnianie więzadłowo-stawowe stawów obojczyka.
 • Bezpośrednie rozluźnienie mięśniowo-powięziowe mięsnia obłego mniejszego.
 • Bezpośrednie rozluźnianie więzadłowo-stawowe w terapii kości ramiennej.
 1. Rekonstrukcja przedniej części torebki stawowej – sposób prowadzenia terapii.
 • Mobilizacja stawu ramienno-łopatkowego.
 • Mobilizacja stawu żebrowo-łopatkowego.
 • Tkanki miękkie praca na przedniej stronie barku.
 • Mobilizowanie kręgosłupa do wyprostu w przejściu szyjno-piersiowym.
 1. Zespół stożka rotatorów - fizjoterapia ukierunkowana na wieloczynnikowe podłoże problemu.
 • Mobilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa.
 • Terapia tkanek miękkich górnej częsci grzbietu.
 • Techniki ruchu ślizgowego.
 1. Slap - postępowanie w uszkodzeniu obrąbka ramiennego i zerwaniu głowie długiej mięśnia dwugłowego ramienia. 
 • Reedukacja nerwowo- mięśniowa rotatorów zewnętrznych.
 • Techniki ślizgowe dla tylnej torebki stawowej.
 • Wspomagane rozciąganie tylnej części barku.
 1. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego – możliwe zaburzenia pooperacyjne i czynniki przedoperacyjne mające wpływ na wyniki terapii. 
 • Mobilizacje z włączeniem ruchu.
 • Mobilizacja tkanek mięśnia dwugłowego.
 • Mobilizacja i ćwiczenia rytmicznej stabilizacji. 

Dzień 2

 1. Mięsień prostownik promieniowy nadgarstka - łokieć tenisisty, uwolnienie przewlekłego zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej.
 • Terapia po uwolnieniu poprzez chirurgiczne wycięcie tkanek.
 • Tkanki miękkie - praca nad przeczulicą w okolicy blizny.
 • Bezpośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe - błona międzykostna i skompresowanie przedramienia.
 1. Epikondylektomia boczna kości ramiennej.
 • Uwolnienie przesuwalności nerwu łokciowego.
 • Neuromobilizacja newru lokciowego terapia uniesienia obojczyka.
 • Technika na staw barkowo-obojczykowy w rotacjach
 1. Przeniesienie nerwu łokciowego w rekonstrukcji więzadła pobocznego łokciowego.
 • Praca nad utrzymaniem łokcia w jego fizjologicznych granicach.
 • Manualne torowanie nerwowo-mieśniowe łokcia.
 • Ćwiczenia wzmacniające i utrzymujące staw łokciowy.
 1. Pierwotna rekonstrukcja ścięgien zginaczy
 • Wpływ zrostów w tym rejonie na leczenie i rehabilitacje po zabiegu operacyjnym.
 • Sekwencja trzech pięści.
 • Technika zwiększania ruchomości w stawach nadgarstkowych .
 1. Cieśn nadgarstka.
 • Stan ostry i przewlekły - odbarczenie cieśni kanału nadgarstka .
 • Rozluźnianie wiezadlowo-stawowe w 3 pozycjach.
 • Rozluźnianie wiezadlowo-stawowe w pozycji leżenia tyłem.
 1. Osocze
 • Etapowa rehabilitacja po zastosowaniu terapii prp wiezadła pobocznego łokciowego.
 • Rozciąganie tkanek otaczających staw ramienno-łopatkowy

Dzień 3

 1. Diagnostyka kręgosłupa.
 2. Przednia discektomia odcinka szyjnego z zespoleniem - różne postacie kliniczne.
 • Pośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe na wyrostkach stawowych.
 • Otwieranie statycznei dynamiczne otworu międzykregowego i korzenia nerwowego.
 • Technika rozluźnienia wiezadła karkowego w celu wywołania reakcji sensorycznej i troficznej
 1. Artroskopowa tylna discektomia odcinka lędźwiowego i fizjoterapia pozabiegowa.
 • Uwalnianie i rozciąganie mięśnia zębatego tylnego dolnego.
 • Pośrednie rozluźnienie wiezadłowo-stawowe - kość krzyżowa i mięśnie przykręgosłupowe.
 • Technika rozciągania powięzi piersiowo-ledzwiowej.
 1. Zespolenie segmentów odcinka lędźwiowego kręgosłupa - artrodeza odcinka lędźwiowego.
 • Terapia kręgosłupa ledźwiowego techniką MET - poprawa zgięcia bocznego.
 • Technika samodzielnej mobilizacji tkanki nerwowej.
 1. Odcinek l kręgosłupa i wymiana krążka międzykregowego. 
 • Technika kontrnutacji i nutacji talerza biodrowego.
 • Techniki samodzielnej mobilizacji skb poprzez rotacje talerza.
 1. Dyskusja i pytania. 

 

Moduł 2

Teoria

 1. Budowa anatomiczna miednicy i diagnostyka - wprowadzenie do tematu.
 2. Kończyna dolna- wprowadzenie do tematu.
 3. Diagnostyka w rejonie stawu biodrowego, kolanowego i skokowego. czerwone flagi.

Praktyka

 1. Złamanie miednicy.
 • Możliwe uszkodzenia narządów wewnętrznych i zapobieganie powikłaniom.
 • Technika terapii torsji miednicy.
 1. Uszkodzenie w rejonie guza kulszowego i kości łonowej.
 • Bezpośrednie rozluźnianie mięśniowo-powieziowe - technika rozluźnienia przepony miednicy.
 • Technika rozluźniania powiezi przedkrzyżowej.
 • Technika dekompresji kości krzyżowej.
 • Technika cross-hand.
 1. Dyspareunia - zmniejszenie problemów kobiecych.
 • Technika sacral toggle.
 • Terapia 1 żebra szybka o malej amplitudzie.
 • Techniki badania napięć okolicy nad i podpępkowej.
 • Terapia rozciągania mięśnia prostego i skośnego brzucha.
 • Terapia więzadła pępkowego pośrodkowego, odcinek kresy białej.
 1. Zrosty pooperacyjne w rejonie miednicy.
 • Technika pracy dla pęcherza moczowego.
 • Technika pracy na macice.
 • Praca manualna w celu przywrócenia ruchomosci narzadów.
 • Pośrednie rozluźnianie mięśniowo-powieziowe.
 1. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego.
 • Technika rozluźniania naprężacza powiezi szerokiej i pasma biodrowo-piszczelowego.
 • Technika rozluźnienia przywodzicieli uda.
 • Centralizacja kości udowej w panewce stawu biodrowego.
 1. Alloplastyka biodra - czyli małoinwazyjny dostęp przedni.
 • technika rozluźniania mieśnia czworobocznego uda.
 1. Artroskopia stawu biodrowego - konflikt udowo-panewkowy.
 • Badanie napięcia mięśnia lędźwiowego większego w okolicy pachwinowo-udowej, przyśrodkowej i mięśnia lędźwiowego większego pod więzadłem pachwinowym
 • Technika rozciągania mięśnia lędźwiowego większego i biodrowego- praca na stronie przeciwnej.
 1. Otwarta redukcja i stabilizacja wewnętrzna biodra.
 • Wczesne mobilizacje tkanek i praca nad stabilnością.
 • Ćwiczenia przywiedzenia biodra.
 • Pośrednie rozluźnienie więzadłowo-stawowe w terapii stawu biodrowego

 

Dzień 2

 1. Stan po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - endoskopowa rekonstrukcja więzadła przedniego technika bptb.
 • Technika odciągania tkanek od stawu rzepkowo-udowego z ruchem zgięcia w kolanie.
 • Mobilizacja zgięcia w stawie kolanowym i biodrowym.
 • Technika rozluźnienia wiezadla krzyżowego.
 1. Troczek boczny rzepki - zabieg artroskopowego uwolnienia. 
 • Praca nad elastycznością stawu po zabiegu.
 • Taping stawu rzepkowo-udowego.
 • Mobilizacja rzepki.
 • Technika rozluźniania powięzi podkolanowej.
 1. Meniscektomia i naprawa łąkotki - pozostałość mięśnia kończyny dolnej bez konkretnej funkcji.
 • Przenoszenie ciężaru.
 • Techniki łąkotek szybkie o małej amplitudzie - boczna/przyśrodkowa.
 • Technika terapii łąkotki.
 1. Implantacją chondrocytów.
 • Ochrona naprawionej tkanki.
 • Przywrócenie równowagi środowiskowej stawu.
 • Technika mobilizacji stawu rzepkowo-udowego
 • Technika poprawy funkcji w kompleksie stawu kolanowego.
 1. Metody nastawienia i zespolenie wewnętrzne rzepki.
 • kontrola rotacyjna i zapewnienie stabilnej struktury stawu rzepkowo udowego
 • terapia stawu kolanowego w rotacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 1. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego.
 • Oznaki, symptomy i komplikacje.
 • Powikłania typu obrzękowego, neuropraksje nerwu strzałkowego i dysbalans mięśniowy.
 • Technika rozluźnienia powięzi podkolanowej.
 • Technika bezpośredniego rozluźnienia mięśniowo-powięziowego zginaczy grzbietowych stopy i powięzi piszczelowej.
 • Technika rozluźnienia zginaczy podeszwowych stopy.
 • Terapia kości strzałkowej.
 • Technika pracy nad wyprostem.
 1. Stabilność statyczna i dynamiczna - rekonstrukcja kompleksu więzadeł bocznego przedziału stawu skokowego. 
 • Technika rozluźnienia powięzi podeszwowej.
 • Technika rozluźniania śródstopia, stępu i palców stopy.
 • Mobilizacja stawów.

 

Dzień 3

 1. Nastawienie otwarte złamania stawu skokowego ze stabilizacją wewnętrzną.
  • Technika roluźnienia mięśnia czworobocznego podeszwy.
 1. Artroskopia stawu skokowego.
  • Rozmieszczenie otworów.
  • Uszkodzenia tkanek miękkich.
  • Optymalizacja funkcjonalności.
  • Techniki pracy nad dysfunkcjami w stawach stopy.
  • Terapia górnego stawu skokowego.
  • Terapia kości skokowej.

 

 1. Ścięgno Achillesa.
  • Postępowanie naprawcze uszkodzonego ścięgna.
  • Rozważania na temat procesu gojenia, naprawa i proliferacja.
  • Badanie palpacyjne w poszukiwaniu napiec.
  • Technika terapii kości skokowej ku tyłowi.
  • Technika terapii kości skokowej ku przodowi.
 1. Haluks czyli złożony i dynamiczny problem.
  • Mobilizowanie stawu śródstopno-paliczkowego palucha.
  • Techniki tkanek miękkich w rejonie nacięcia.
 1. Analiza przedstawionych przypadków klinicznych. 

Zobacz pozostałe szkolenia MTG