System flag w terapii.

System flag w terapii.

Prowadząc szkolenie MTG Intregacja poruszamy różne tematy. Mówimy o tematyce kostno– stawowej, mięśniowej, wisceralnej czy kranialnej. Uczymy się łączyć te systemy i zwracać uwagę na pewne zależności. Musimy sobie zdawać sprawę, że są pewne aspekty, które mogą...