Prowadząc szkolenie MTG Intregacja poruszamy różne tematy. Mówimy o tematyce kostno– stawowej, mięśniowej, wisceralnej czy kranialnej. Uczymy się łączyć te systemy i zwracać uwagę na pewne zależności. Musimy sobie zdawać sprawę, że są pewne aspekty, które mogą wykluczyć naszego pacjenta z terapii czy utrudnić współpracę. Dlatego w tym miejscu chciałbym rozwinąć wątek związany z systemem flag.

Czym jest system flag?

System flag został stworzony w celu lepszego zrozumienia sytuacji czy dysfunkcji naszego pacjenta. Każdy z nas studiując fizjoterapię czy technika masażu słyszał na temat czerwonej flagi. To jedna z kilku, na którą musimy zwracać uwagę w naszym gabinecie. System flag pozwoli obrać odpowiedni kierunek leczenia naszego pacjenta oraz uświadomić, iż inne aspekty życia prywatnego czy społecznego mogą wpływać na nasilenie się dysfunkcji. Flagi o których mowa to czerwona, pomarańczowa, niebieska oraz żółta.

Flaga czerwona.

Czerwona flaga to najczęściej występująca flaga w naszym gabinecie fizjoterapeutycznym. Dla nas terapeutów jest informacją, iż praca z naszym pacjentem jest bardzo niebezpieczna dla naszego pacjenta, ale również dla nas. Są to sytuacje, w których powinniśmy odesłać naszego pacjenta w trybie pilnym do innego specjalisty w celu konsultacji i wykluczenia pewnych zmian np. nowotworowych. Jakie mogą być przykłady czerwonej flagi?

– Ból stały nie reagujący na zmiany pozycji,
– bóle nocne,
– nagła utrata wagi bez przyczyny,
– stale pogarszający się stan zdrowia i inne.

Flaga pomarańczowa.

Mówiąc o fladze pomarańczowej, bierzemy pod uwagę aspekty psychologiczne. Są to stany emocjonalne pacjenta, które mogą w znaczący sposób wpływać na przebieg terapii. Do tej flagi zaliczamy takie aspekty jak np.:
– depresja,
– schizofrenia,
– uzależnienia.

Flaga niebieska.

Analizując aspekty związane z niebieską flagą, bierzemy pod uwagę sytuacje związane z życiem zawodowym naszego pacjenta. Są to takie problemy jak warunki w pracy czy stres związany z pracą. Niestety w przypadku tej flagi uzyskanie większych zmian jest zwyczajnie trudne. Pacjent powinien być poinstruowany, iż nasilenie się dysfunkcji może być związane z wykonywaną profesją czy polityką firmy. Zmiana miejsca pracy może być jednym z czynników leczenia naszego pacjenta.

Flaga żółta.

Flaga żółta związana jest z aspektami społecznymi czy przeświadczeniami. Myślę, że każdy z nas doświadczył współpracy z pacjentem, który zwyczajnie nie chciał przyjść, jednak został zmuszony. Współpraca z takim pacjentem ze względu na jego przeświadczenia może nie przynieść zamierzonych efektów. W tej fladze bierzemy pod uwagę takie aspekty jak:

– Przeświadczenie, że dana czynność będzie powodowała ból,
– pacjent roszczeniowy,
– pacjent wycofany społecznie,
– przeświadczenie pacjenta, iż dana terapia nie przyniesie zamierzonych efektów.

Integracja.
Łącząc pracę stawową, narządową czy kranialną musimy brać pod uwagę w/w flagi. Dlatego miejcie oczy i uszy szeroko otwarte!
Dobrego dnia!
Łukasz – instruktor MTG Podstawa i MTG Integracja.